Bramy i myjki do dezynfekcji

Bramy i myjki do dezynfekcji

Pompy śrubowe należą do grupy pomp wyporowych. Transport medium w pompach śrubowych jest możliwy dzięki zastosowaniu, co najmniej jednej, ruchomej śruby. W wypadku najprostszej pompy śrubowej, pojedynczy rotor obraca się w cylindrycznej wnęce, powodując tym samym transport płynu lub elementów stałych od strony ssawnej pompy, wzdłuż osi rotora, do części tłocznej. Port ssący ma zwiększającą się w kierunku pompy średnicę, co pozwala na swobodny dopływ medium, natomiast port tłoczny ulega zwężeniu, wymuszając tym samym wypływ medium z pompy. Pompy śrubowe charakteryzują się wolnym narastaniem ciśnienia i niskim poziomem pulsacji.

Zasady działania pomp śrubowych

Transport medium w pompach śrubowych jest możliwy dzięki zastosowaniu, co najmniej jednej, ruchomej śruby. W wypadku najprostszej pompy śrubowej, pojedynczy rotor obraca się w cylindrycznej wnęce, powodując tym samym transport płynu lub elementów stałych od strony ssawnej pompy, wzdłuż osi rotora, do części tłocznej. Port ssący ma zwiększającą się w kierunku pompy średnicę, co pozwala na swobodny dopływ medium, natomiast port tłoczny ulega zwężeniu, wymuszając tym samym wypływ medium z pompy.

Budowa pomp śrubowych

Jak to działa?

 1. Stator– szeroki wybór elastomerowych statorów, wulkanizowanych w stalowych rurach, dostępne też w PTFE
 2. Rotor– dostępne rotory o różnej geometrii i wykonaniu materiałowym
 3. Przeguby– dostępne przeguby otwarte i zamknięte, Cardana i śrubowe
 4. Połączenia– dopasowane do wszystkich standardów, a także do systemów spersonalizowanych
 5. Osłona– dostępna w różnych wariantach i wykonaniu materiałowym
 6. Uszczelnienia wału– w standardowym wykonaniu stosuje się uszczelnienie mechaniczne, dostępne jest jednak wiele typów uszczelnień
 7. Wspornik łożyska– łożyska kulkowe, które nie wymagają konserwacji, zamocowane na wzmocnionym wsporniku; wał napędowy wykonany ze stali nierdzewnej
 8. Sprzęgło elastyczne– łączy wał pompy z wałem napędowym
 9. Napęd – do wyboru:  napęd zębaty, napęd hydrauliczny, napęd na sprzężone powietrze, silnik elektryczny, silnik spalinowy

Cechy pomp śrubowych

 • Niska prędkość obrotowa, prosta i wytrzymała budowa
 • Możliwość pompowania niefiltrowanego medium zawierającego elementy stałe i pływające śmieci
 • Brak konieczności zastosowania zasobnika zbierającego
 • Delikatny transport materiałów biologicznych
 • Długa żywotność (ponad 20 – 40 lat)
 • Wydajność  pompowania jest automatycznie regulowana, w zależności od ilości dostarczanego medium
 • Łatwa konserwacja
 • Stała efektywność pompy przy jej różnej wydajności
 • Niskie wibracje
 •   napęd zębaty, napęd hydrauliczny, napęd na sprzężone powietrze, silnik elektryczny, silnik spalinowy
 • Wydajność proporcjonalna do prędkości obrotowej
 • Duże ciśnienie tłoczenia
 • Niski poziom pulsacji
 • Bardzo cicha praca w stosunku do innych typów pomp
 • Łatwość i bezpieczeństwo użytkowania
 • Zdolność do zachowania oryginalnej struktury pompowanego produktu
 • Możliwość precyzyjnego dozowania medium
 • Niska wrażliwość na zabrudzenia
 • Wydajność proporcjonalna do prędkości obrotowej
 • Długa żywotność
 • Bardzo dobra zdolność do samozasysania
 • Brak zależności między wydajnością a ciśnieniem tłoczenia
 • Odporność na ścierne działanie medium

Produkty Bramy i myjki do dezynfekcji