Mieszadła zatapialne

Mieszadła zatapialne

Montaż i instalacja mieszadeł zatapialnych do ścieków

 

Mieszadła mogą zostać użyte w zbiornikach o dowolnym rozmiarze i kształcie. W zależności od wymaganej intensywności mieszania, można użyć większej ilości mieszadeł.
Mieszadła zazwyczaj są używane z wykorzystaniem systemu naprowadzającego, by uzyskać łatwy dostęp do wyciągnięcia urządzenia – to ułatwia okresowe oględziny i konserwacje.
By odpowiednio dobrać urządzenie, należy rozpatrzyć następujące czynniki:

 • cel użycia
 • wymiary zbiornika
 • kształt zbiornika
 • typ medium
 • lepkość i gęstość
 • temperaturę cieczy
 • zawartość cząstek stałych
 • pH cieczy
 • w wypadku braku dopływu, prędkość mieszania jest wystarczająca na dnie zbiornika
 • unikać krótkiej cyrkulacji w zbiorniku

 

 • Należy wykorzystać ustawienie ścian zbiornika
 • Wziąć pod uwagę dopływ i odpływ
 • Unikać pokrycia się dwóch kierunków mieszania