HPP/HPF - Pompy łopatkowe z napędem magnetycznym

HPP/HPF - Pompy łopatkowe z napędem magnetycznym

Pompy z napędem Mag serii HPP/HPF są wykonane z materiałów termoplastycznych (PP/PVDF) i nadają się do cieczy żrących, zasad, cieczy toksycznych, szkodliwych i rakotwórczych.
 

GŁÓWNE CECHY

 • Materiały mające kontakt z cieczą:
  • obudowa, pokrywa końcowa, magnes wewnętrzny i obudowa tylna: PP/PVDF;
  • O-ring: EPDM/VITON; grafitowy stojan,
  • Wał wirnika: PVDF
 • Maksymalny przepływ: 1000 l/h; maksymalne ciśnienie 5 bar
 • Maksymalna temperatura:
  • PP: 70°C
  • PVDF: 90°C
 • Ciśnienie w systemie: 8 bar

KONSTRUKCJA POMP MAGNETYCZNYCH ŁOPATKOWYCH - HPP/HPF

Pompy z napędem Mag serii HPP/HPF są wykonane z materiałów termoplastycznych (PP/PVDF) i nadają się do cieczy żrących, zasad, cieczy toksycznych, szkodliwych i rakotwórczych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji pompy z napędem magnetycznym model HPP/HPF zmniejszają ryzyko wycieków i emisji oraz koszty konserwacji. Pompy łopatkowe HPP/HPF są przydatne w zastosowaniach o niskim przepływie i dużej wysokości podnoszenia, takich jak instalacje pilotażowe i pobieranie próbek.

BUDOWA POMP Z NAPĘDEM MAGNETYCZNYM MOD. Pompy z napędem magnetycznym HPP/HPF
mają szczególną konstrukcję bezuszczelkową, która jest odpowiednia do pompowania korozyjnych i niebezpiecznych cieczy dzięki wysokiej odporności chemicznej oraz brakowi wycieków i emisji. Konstrukcja jest naprawdę prosta, dzięki czemu pompa wymaga bardzo ograniczonej konserwacji, aw konsekwencji oszczędności w zakresie napraw i kosztów części zamiennych w okresie eksploatacji pompy. Magnes zewnętrzny umieszczony na wale napędowym przenosi ruch na magnes wewnętrzny połączony z wirnikiem, który przemieszcza płyn przez pompę.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

 • Ciecze silnie korozyjne
 • Toksyczne, szkodliwe i rakotwórcze ciecze

Dostępne materiały konstrukcyjne : PP, PVDF

Zastosowanie:

 • Przemysł chemiczny,
 • petrochemiczny, farmaceutyczny,
 • papierniczy,
 • włókienniczy,
 • spożywczy,
 • cukrownie,
 • mleczarnie,
 • elektronika,
 • stacje uzdatniania wody,
 • elektrownie,
 • wszelkie niebezpieczne zastosowania chemiczne.
DANE TECHNICZNE 50 Hz 60 Hz
Pływ 100÷1000 l/h 0,1÷5 GPM
Maksymalne ciśnienie 5 BARÓW 72 stopy
Temp 0°/90°C 32°/190° F
Mawp 8 BARÓW 110 psi