Pompy membranowe Debem

Pompy dla przemysłu tekstylnego i skórzanego

Pompy Debem idealnie nadają się do zasilania urządzeń do powlekania wałków, przenoszenia farb drukarskich do tekstyliów, do systemów barwienia i wykańczania, do zasilania urządzeń do powlekania wałków do powlekania tworzyw sztucznych, do centralnych systemów smarowania, zasilania systemów malowania skór, pompowania roztworów kwasów, zasilania urządzeń do powlekania wałków do imitacji skóry lub w systemach rozprowadzania barwników (zakład formowania partii) w drukarniach włókienniczych i garbarniach.

Streszczenie zastosowań:

 • Dostarczanie systemów do malowania skór
 • Dostarczanie urządzeń do powlekania wałków
 • Zaopatrzenie w urządzenia do powlekania wałków do imitacji skóry
 • Zaopatrzenie w urządzenia do powlekania tworzyw sztucznych
 • Garbarnie
 • Urządzenia do recepturowania partii
 • Systemy dystrybucji barwników
 • Pompowanie roztworów kwasów
 • Pompy do centralnych systemów smarowania
 • Pompy do systemów barwienia i wykańczania
 • Druk na tekstyliach
 • Farby transferowe do druku na tekstyliach