Pompa membranowa Debem

Pompy dla sektora naftowego i gazowego

Pompy olejowe firmy Debem są szeroko stosowane w sektorze naftowym i gazowym, zarówno na lądzie jak i na morzu. Można je znaleźć w transporcie cieczy korozyjnych, ściernych lub z zawiesiną ciał stałych. Dzięki certyfikatom ATEX i IECEx mogą one pracować w strefach zagrożonych wybuchem.

Mogą być również stosowane do przesyłania wody pitnej, filtrowania, napełniania i odprowadzania produktów chemicznych, paliwa, węglowodorów, środków przeciw zamarzaniu, dozowania, przesyłania oleju i chłodziwa.

Przenoszenie płynów wiertniczych, ropy naftowej, napełnianie i opróżnianie cystern oraz na platformach serwisowych.

Dzięki licznym materiałom dostępnym do konfiguracji pomp olejowych Debem, mogą one być instalowane w aplikacjach do transferu płynów korozyjnych, produktów ściernych, nawet w strefach zagrożonych wybuchem.

Podsumowanie zastosowań:

 

 • Napełnianie i spuszczanie płynu niezamarzającego
 • Napełnianie i spuszczanie paliwa
 • Napełnianie i opróżnianie cystern
 • Napełnianie i zrzut węglowodorów
 • Napełnianie i zrzut produktów chemicznych
 • Dozowanie
 • Filtrowanie
 • Płyny żrące
 • Przenoszenie płynów wiertniczych
 • Przenoszenie chłodziwa
 • Przenoszenie oleju
 • Pompy do cieczy ściernych
 • Pompy do cieczy z zawiesiną ciał stałych
 • Pompy do cieczy żrących
 • Produkty ścierne
 • Transport wody pitnej
 • Przenoszenie ropy naftowej
 • Zastosowanie na platformach serwisowych