Pompy magnetyczne z napędem łopatkowym EM-P ATEX

Pompy magnetyczne z napędem łopatkowym EM-P ATEX

Pompy EM-P nadają się do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej sklasyfikowanej jako STREFA 1 II2G i STREFA 2 II3G
 

OPIS

Pompy obrotowe łopatkowe ATEX Metallic z napędem magnetycznym na sucho z samozasysaniem.

Typowe zastosowania:

 • Ciecze żrące
 • Ciecze toksyczne, szkodliwe i rakotwórcze
 • Węglowodory, substancje samozapalne i inne łatwopalne
 • Oleje do wymiany ciepła
 • Czynniki chłodnicze i kriogeniczne
 • Ciecze radioaktywne

GŁÓWNE CECHY

Pompy serii EMT nadają się do stosowania w potencjalnie wybuchowej atmosferze klasy II2G i II3G

Dostępne materiały konstrukcyjne : AISI 316 L, HASTELLOY – C, TITANIUM

 Zastosowanie:

 • Przemysł chemiczny,
 • petrochemiczny, farmaceutyczny,
 • papierniczy,
 • włókienniczy,
 • spożywczy,
 • cukrownie,
 • mleczarnie,
 • elektronika,
 • stacje uzdatniania wody,
 • elektrownie,
 • wszelkie niebezpieczne zastosowania chemiczne.
DANE TECHNICZNE 50 Hz 60 Hz
Pływ 120÷2000 l/h 0,5÷11 GPM
Maksymalna głowa 12 mcl 170 stóp
Temp -40°/+160°C -40°/+320 ° F
Mawp 25 BARÓW 360 psi