HTA - pompy turbinowe z napędem magnetycznym

HTA - pompy turbinowe z napędem magnetycznym

Pompy HTT-SP mogą zasysać wodę na odległość ponad 5 m w temperaturze otoczenia. Obudowa wykonana jest z litego bloku PP, a wirnik z PVDF, co zapewnia maksymalną odporność chemiczną. Obudowa jest wykonana maszynowo z pełnego bloku. Wirnik z PVDF jest samowyważalny, co eliminuje zużycie łożyska oporowego, a jego oddzielna konstrukcja minimalizuje koszty konserwacji. Ten rodzaj pomp oferuje maksymalną odporność na korozję zewnętrzną. Wytrzymuje do 20% porywanego gazu i jest odporna na kawitację.

Typowe zastosowania:

▪ Ciecze o wysokiej agresywności korozyjnej
▪ Ciecze toksyczne, szkodliwe i rakotwórcze
Do 20% gazu, odporne na kawitację.
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, papiernie, przemysł tekstylny, przetwórstwo spożywcze, cukrownie, mleczarnie, elektronika, stacje uzdatniania wody, wszelkie zastosowania związane z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Główne cechy:

  • Maks. przepływ: 6 m3/h; maks. wysokość podnoszenia 28 mlc
  • Maks. temperatura:
  • PP: 70°C
  • PVDF: 90°C
  • Sprzęgło magnetyczne o wysokim momencie obrotowym
  • Odporne chemicznie łożyska tulejowe z PTFE/węgla
  • Wał statyczny z ceramiki o wysokiej czystości
  • Silnik z bezpośrednim rozruchem