Tradycyjna Pompa Beczkowa

Tradycyjna Pompa Beczkowa

PP do cieczy agresywnych takich jak kwasy, oleje roślinne, farby.

PVDF do cieczy bardzo agresywnych takich jak stężone kwasy oraz mieszaniny kwasów.

Stal nierdzewna do kwasów, środków żrących, soków owocowych, mleka, farb, olei.

Stal Hastelloy do cieczy bardzo agresywnych takich jak stęż  one lub ogrzane kwasy i roztwory.

Dane techniczne tradycyjnej pompy beczkowej

Typy tub pompypolipropylen (PP), stal nierdzewna (SS)
Głębokość zanurzenia 700, 1000, 1200 mm oraz specjalna głębokość zanurzenia
Napędy, silnik elektrczny:p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz,
Napędy, silnik pneumatyczny:d600 = 600 Watt przy ciśnieniu powietrza 6 bar
Wydajność tłoczenia: max. 150 l/min
Maksymalna wysokość podnoszenia max. 27 metrów słupa wody
Lepkość max. 700 cP