Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła

Płytowe wymienniki ciepła są najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem dostępnym w aplikacjach ciepłowniczych i chłodniczych. Kompaktowy i efektywny wymiennik ciepła ofe¬ruje wysoki standard higieniczny oraz poziom odporności na korozję nieosiągalny przez jakikolwiek dostępny na rynku wymiennik lutowany. Możliwość pracy wymiennika w warunkach wysokich temperatur, wysokiego ciśnienia oraz wyjątkowa odporność chemiczna i mechaniczna predestynują go jako zamiennik innych typów wymienników w szerokim za¬kresie aplikacji.
Efektywność procesu wymiany ciepła i możliwość regulacji procesów osią¬gana w wymiennikach wy¬nika w dużym stopniu z grubości płyt.

Wymienniki pracują w ekstremalnych warunkach – przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach zmęczenia materiałowego, zarówno termicznego jak i ciśnieniowego. Unikalne, opatentowane rozwiązania i ciągły proces unowocześniania produktów w połączeniu z intensywnym programem badań zapewniają wytrzymałość i wieloletnią eksploatację wymienników ciepła.

Szeroki zakres urządzeń – Rodzina wymienników ciepła obejmuje szeroki zakres urządzeń zarówno pod względem wielkości jak i wydajności. Wymienniki mogą pracować w różnorodnych warunkach pracy dzięki zastosowaniu płyt o różnej matrycy i głębokości tłoczenia, a także szerokiej gamie możliwych połączeń. Wymienniki są produkowane jako jednostki jedno-, dwu- lub wieloprzepływowe.

Zgodnie z PED – Wszystkie wymienniki ciepła spełniają Europejską Dyrektywę dotyczącą Bezpieczeństwa Naczyń Ciśnieniowych – PED, w odniesieniu do mechanicznych i materiałowych specyfikacji. Wymienniki lutowane mogą być także dostarczane zgodnie z lokalnie obowiązującymi standardami wykonania.

Budowa – Twarde lutowanie płyt eliminuje z konstrukcji wymiennika uszczelki, płytę czołową oraz dociskową. W procesie lutowania następuje trwałe połączenie płyt na obrzeżach, jak również w punktach kontaktu płyt na całej ich powierzchni. W ten sposób pomiędzy płytami tworzą się przestrzenie, którymi przepływa ciecz w sposób zapewniający efektywną wymianę ciepła oraz odporność na zmęczenie ciśnieniowe. Płyty zaprojektowane są w taki sposób, aby uzyskać możliwie najdłuższy czas eksploatacji wymiennika. Zastosowana konstrukcja pozwala na wykorzystanie całej powierzchni płyt wymiennika w procesie wymiany ciepła i utrzymanie jego niewielkich rozmiarów oraz wagi, a także zapewnia małe zatrzymanie cieczy.

 

Wymienniki ciepła oferta: